co2brandblussers

Startbewijs.nl

  Co2brandblussers
Donderdag, 27 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CO2 BRANDBLUSSERS


CO2 BRANDBLUSSERS

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Een brand in een technische ruimte kan een faillisement tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandbeveiliging producten.

BRANDBLUSSER BORD


BRANDBLUSSER BORD

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Pictogram bord voor draagbare brandblussers. Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven draagbare brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de brandblussers zich in uw bedrijf bevinden.

ADVIES CO2 BRANDBLUSSERS


ADVIES CO2 BRANDBLUSSERS

----CO2 BRANDBLUSSERS---
 

CO2 BRANDBLUSSER 5 KILO


CO2 BRANDBLUSSER 5 KILO

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

BRANDBEVEILIGING BOEK


BRANDBEVEILIGING BOEK

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BLUSSEN MET CO2


BLUSSEN MET CO2

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Wanneer er met een Co2 koolzuursneeuwblusser een brand wordt bestreden moet er minimaal 1.50 meter veilige afstand tot de brandhaard gehandhaafd worden. Dit omdat er tijdens het bestrijden van een brand giftige verbranding gassen uit de brandhaard in de directe omgeving terecht komt.

CO2 BLUSGAS


CO2 BLUSGAS

----CO2 BRANDBLUSSERS--- CO2 blusgas is veilig voor het blussen van een vloeistofbrand in keukens en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur. Blusprincipes zijn: zuurstof verdrijving en tevens afkoeling. CO2 blusgas laat geen schadelijke blusresten achter.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof.
 

Poll


Poll

Heeft u in de ICT ruimte een Co2 brandblusser ?

ja nl......
nee, graag advies......
- Bekijk resultaten

CO2 BRANDBLUSSER 2 KILO


CO2 BRANDBLUSSER 2 KILO

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

BHV VERBANDDOOS


BHV VERBANDDOOS

ORANJE KRUIS APPROVED

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

----CO2 BRANDBLUSSERS--- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Om in Nederland een Co2 blusser (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van Co2 brandblussers.

CO2 BLUSSERS OPHANGEN


CO2 BLUSSERS OPHANGEN

CO2 BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF VLOER

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

----CO2 BRANDBLUSSERS---

CO2 ID BORD AFBEELDING


CO2 ID BORD AFBEELDING

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CO2 BLUSSER CONTROLE


CO2 BLUSSER CONTROLE

----CO2 BRANDBLUSSERS---

CO2 BRANDBLUSSERS INFO


CO2 BRANDBLUSSERS INFO

----CO2 BRANDBLUSSERS---

CO2 > ICT BRANDBLUSSERS


CO2 > ICT BRANDBLUSSERS

----CO2 BRANDBLUSSERS--- Co2 brandblussers zijn de beste brandblussers voor de brand beveiliging in computerruimten.

CO2 BLUSSERS BESTELLEN


CO2 BLUSSERS BESTELLEN

----CO2 BRANDBLUSSERS---
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 23
 Links 56
Door co2brandblussers i.s.m startbewijs.nl